Süper Aile Sigortası

Konutu ve içindeki eşyaları, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin maruz kalabilecekleri kazalar ve üçüncü şahıslara vereceği bedeni ve maddi zararlar, dilenirse özel araçları da güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ),

Ev Eşyası Hırsızlık.

Ek Teminatlar:

Sel-su baskını, dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler-terör, konut dışındaki eşyalar, boya badana masrafları, izolasyon hasarları, elektronik cihazlar kaza teminatı, elektrik hasarları teminatı, yakıt sızması, televizyon ve radyo antenlerinin devrilmesi, gıda bozulması, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, geçici ikametgah masrafları, yeniye göre ikame bedeli, enflasyon koruma, hukuksal koruma,

Konut Dışındaki Eşyalar:

Poliçe kapsamındaki ev eşyalarının, geçici olarak başka bir riziko adresinde bulunması sırasında oluşabilecek zararları,

Boya, Badana ve Duvar Kağıdı Masrafları:

Kiracı olunsa bile, sigorta kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelen boya, badana, duvar kağıdı gibi masrafları,

Elektronik Cihazlar:

TV, radyo, müzik seti ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarının kaza sonucu uğrayacağı zararlar ile, elektrik akımında meydana gelen dalgalanmaların bu cihazlara vereceği maddi zararları,

Yakıt Sızması:

Konuttaki sabit ısıtma tesisatında oluşabilecek yakıt sızmaları nedeniyle bina ve eşyalarda meydana gelebilecek zararları,

Gıda Bozulması:

Buzdolabı ve/veya derin dondurucuların arızalanması nedeniyle içerisinde bulunan gıda maddelerinin bozulması sonucu oluşacak maddi zararları,

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk :

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

Kira Kaybı:

Konutun oturulmaz hale gelmesi durumunda, mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,

Geçici İkametgah Masrafları:

Konutun kullanılmaz hale gelmesi sonucu, 12 ayı aşmamak kaydı ile, geçici olarak yapılmak zorunda kalınan ikametgah masraflarını,

Yeniye Göre İkametgah Bedeli:

Evinizin ve eşyaların, hasar görmesi halinde aşınma, yıpranma ve benzeri nedenlerden etkilenmeden, yenisinin alınabilmesini,

karşılar.

 Konut Yardım:

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24saat, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi acil ev yardım hizmetlerini, içermektedir.

 

 KONUT YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI

Su Tesisatı Hizmeti

Elektrik Tesisatı Hizmeti

Cam İşleri Hizmeti

Çilingir Hizmeti

Anahtar/Kilit Sorunu Nedeniyle Konut/İşyeri İçerisindeki Şahısların Kurtarılması

Otelde Konaklama

Konut/İşyerinin Korunması ve Gözetimi

Hastanede Yatma Durumunda Yardım

Doktor ve Ambulans Gönderimi

Sabit Faturaların Ödenmesi

Öngörülmeyen Dönüş

Vefat Halinde Cenazenin Nakli

Pet-Line Hizmeti

Tıbbi Bilgi & Danışmanlık

Rezervasyon Hizmetleri

Aile Ferdi Kaza:

Aile bireylerinin uğrayacakları kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlılık hallerini,

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı :

İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları,

Aile Sorumluluk:

Aile bireylerinin kişisel sorumlulukları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları,

Sigortalının hizmetinde çalışan kişilerin kaza sonucunda uğrayacakları zararları,

Sigortalının sahibi olduğu evcil kedi ve köpeklerin vermiş olduğu bedeni ve maddi zararlar

nedeniyle sigortalıya düşen sorumlulukları,

Kişisel Eşyalar Kapkaç Hırsızlık Teminatı:

Aile bireylerinin konut dışında, üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması ve hasarlanması sonucunda uğrayacağı maddi zararları,

teminat altına alır.

İsteğe Bağlı Teminatlar;

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

Konut Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı:

Süper Aile Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için,acenteliğimize  başvurmak yeterli olacaktır.

ANA SAYFA   |   HAKKIMIZDA   |   POLİÇE HATIRLAT   |   SIK SORULAN SORULAR   |   SİZİ ARAYALIM