Sorumluluk Sigortaları

İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası;

Bu poliçe işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve S.S.K. Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve S.S.K. Kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar.

Ayrıca istenirse ;

İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,

İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,

Manevi tazminat talepleri için de teminat verilebilmektedir.

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası;

Bu sigorta, sigorta ettireni sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza sonucu:

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması,

Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı T.C.' nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde temin eder.

Bu tanım çerçevesinde işletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası;

Ürün Sorumluk Sigortası, eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı, imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası;

Mesleki Sorumluluk Sigortası; doktor, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis v.b. serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki hata ve ihmaller nedeniyle kendilerine karşı müşteriler ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerinin hukuki sonuçlarına karşı korumaktadır.

Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Sigortası;

Bu sigorta; poliçenin yürürlüğü esnasında meydana gelecek asansör kazaları sonucu asansöre binen üçüncü şahısların maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle, sigortalıya düşecek hukuki sorumluluğu güvence altına alır. İstendiği taktirde, asansör kazaları sonucu, iş yerinde çalışan personelin uğrayacağı bedeni zararlar nedeniyle işverene düşecek hukuki sorumluluk da teminat altına alınır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası;

İstihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında, üçüncü şahıslara verecekleri zararlar sonucu oluşabilecek tazminat taleplerini teminat altına alır.

Teminat limitleri ve primleri, özel güvenlik görevlisi sayısına ve özel güvenlik görevinin sağlandığı yere göre farklılık göstermektedir.

ANA SAYFA   |   HAKKIMIZDA   |   POLİÇE HATIRLAT   |   SIK SORULAN SORULAR   |   SİZİ ARAYALIM